ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโปโล ถึง บ้านห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/09/2563 09:00
22/09/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด