ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และปักเสาไฟฟ้าแซมระบบจำหน่าย
15/12/2564 09:00
15/12/2564 16:00
กฟอ.บ้านโป่ง
0984479331
กำพล เกศปัญญาพงศ์
ลำดับดาวน์โหลด