ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบ้านพารา ถึง ฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบ้านพารา ถึง ฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ซอยวัดท่าศักดิ์, ฟาร์มกุ้งคุณสมนึกฯ, ฟาร์มกุ้ง คุณสมบูรณ์ฯ และฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ และเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบ้านพารา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at 7-11 (Baan Para Branch) to Paraguladum Shrimp Farm Moo 4 PaKhlok Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 28 February 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Soi Wat Thasak, Khun Somnuk Shrimp Farm, Khun Somboon Shrimp Farm, and Paraguladum Shrimp Farm, 7-11 (Baan Para Branch)
28/02/2565 09:00
28/02/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร