ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.งิ้วใหม่ อ.เทิง
ดับไฟ ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.งิ้วใหม่ บ.ดอนดินแดง
05/06/2564 08:00
05/06/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด