ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ บริเวณ ปากทาง บ.นาแค(หนองทอง) - สุดไลน์ระบบจำหน่าย ฯ
แจ้งดับกระแสไฟฯ เพื่อ แก้ไขสายหย่อน ตั้งแต่บริเวณปากทาง บ.นาแค(หนองทอง) - สุดไลน์ระบบจำหน่าย วันพุธที่ 11 ก.ย 2562
11/09/2562 09:30
11/09/2562 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
111 ก.ย. 2562