ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หลังสะพาน ท้ายบ้านโป่งเปือย ถึง DDE ก่อนหม้อแปลง บ้านคำไผ่
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. พื้นที่ไฟดับประกอบด้วย บ้านโป่งเปือย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย , บ้านโป่งเปือย หมู่ 3 , โรงเรียนบ้านโป่งเปือย , บ้านห้วยกกต้อง
30/09/2562 08:00
30/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด