ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง ขยายเขตฯ บจก.ทวินพร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi that behind Ta-Rua temple Moo 2 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 10 January 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
10/01/2565 09:00
10/01/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร