ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ อีซี่พลาซ่า6 นิคม เหมราช อีสเทริน์ซีบอร์ด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณ อีซี่พลาวซ่า6 นิคม เหมราช อีสเทริน์ซีบอร์ด
13/02/2563 09:00
13/02/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 13 ก.พ. 2563