ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศรีสะเกษ-อุบล ฝั่ง โลตัส 1.โลตัสสาขาศรีสะเกษ 2.แมคโคร สาขาศรีสะเกษ 3.ชุมชนเคหะข้างแมคโคร
ก่อสร้างพาดสายระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี
18/04/2562 08:30
18/04/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด