ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ. เพชรเกษม 118 ม. 12 ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
12/10/2562 08:00
12/10/2562 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-1-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด