ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.ราชภัฏแม่ฮ่องสอน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
29/04/2565 08:00
29/04/2565 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด