ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง ซ.วัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงสูง ตั้งแต่โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง ซ.วัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
25/10/2564 07:30
25/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด