ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมอบลัด 1 ม.4 ต.เเหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
08/08/2565 08:00
08/08/2565 16:00
กฟจ.สมุทรสงคราม
034720536,034714077
พนม ณ บางช้าง
ลำดับดาวน์โหลด