ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริเวณ ตั้งแต่ ปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
19/10/2563 08:00
19/10/2563 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
วินัย ปัญญาพูน
ลำดับดาวน์โหลด