ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA4S-17 ถึง DDE บ้านศิริพร
ปักเสา 1 ต้น ในระบบจำหน่าย งานงบผู้ใช้ไฟ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ เวลา 08.00 - 13.00 น. คือ กรมอุตุนิยมวิทยา
27/08/2562 08:00
27/08/2562 13:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด