ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าฮอนด้าบิ๊กวิงหัวหินถึงหน้าสาธุการสแคว์2-บ้านหาดสวรรค์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับงานเคเบิ้ลใต้ดินหน้าโรงเรียนพาณิชยการหัวหัวหิน ไฟฟ้าจะดับตั้งแต่บริเวณหน้าฮอนด้าบิ๊กวิงหัวหินถึงหน้าสาธุการสแคว์2-บ้านหาดสวรรค์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10/06/2563 08:00
10/06/2563 15:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด