ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีตำรวจเอราวัณ ถึง น้ำตกแม่ขมิ้น สุดระบบจำหน่าย
ตัดต้นไม้คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสะพานเขื่อนศรีนครินทร์
22/05/2563 09:00
22/05/2563 14:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
จริงพล โฆษิตพล