ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนเลียบมอเตอเวย์ขาเข้า กทม. ตั้งแต่ปากทาเข้าบ้านสามขัณถึงปากทางเข้าโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ม.2 ต.เขาดิน ม.3 ต.ท่าข้าม
ปักเสาระบบสายส่ง 115 เควี ขนาด 22 เมตร จำนวน 12 ต้น
27/11/2563 08:30
27/11/2563 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038532064
กฤษณพงศ์ จันทร์เขียว
ลำดับดาวน์โหลด