ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าอ่างห้วยยาง บ้านหนองขอน ถึง ส่วนบริหารโครงการชลประทานที่ 4 ตำบลโคกกรวด
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า*เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
02/10/2564 08:30
02/10/2564 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี