ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยก้าง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณ บ.ห้วยก้าง
11/01/2565 08:00
11/01/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด