ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Sf6#ชั่วคราว กม.5 หน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง - CEA06VS-134 (Sf6#บ้านเมืองกลาง)
- เปลี่ยนสายสายแรงสูง
PIC เป็น SAC 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
18/09/2564 08:30
18/09/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด