ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเเยกโรงงานชัยเฮงล้งเก่า ซ.ร้านวัลย์อาหารป่า
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณเเยกโรงงานชัยเฮงล้งเก่า ซ.ร้านวัลย์อาหารป่า ถึงร้านอาหารครัวต้นทิพย์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เเละย้ายเสาไฟฟ้าเเรงสูง
26/05/2563 15:03
26/05/2563 15:03
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด