ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยนารถมนตเสวี 9/1
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
15/11/2562 09:30
15/11/2562 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด