ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ดับไฟเส้นหลังดิฟเฟอร์ ถึง ร้านอาอี๋หมูกะทะ
ปักเสาพาดสาย 185 SAC รองรับงานจ่ายไฟเทอร์มินอล 21
23/02/2561 09:00
23/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ