ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านก้นอุด ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
08/05/2563 09:00
08/05/2563 15:00
กฟจ.ชัยนาท
097-1387670
นายยุทธชิต งามสม
ลำดับดาวน์โหลด