ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สวนสมุนไพรน้ำกัด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายและรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเชื่อเข้ากับระบบวงจรที่สร้างใหม่ บริเวณ หม้อแปลงAISบ้านห้วยผา หม้อแปลงโรงสีข้าวห้วยผา สวนพืชสมุนไพร(น้ำกัด) ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
09/08/2565 08:00
09/08/2565 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด