ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโสกใหญ่ ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/08/2564 09:00
27/08/2564 16:30
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด