ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองขอน(ข้างศูนย์แทรกเตอร์)
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าในสายส่งไลน์แยก
04/02/2564 08:00
04/02/2564 12:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
กีรติ มีดีจันทรังษี