ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่วัดโพธิ์ทองถึงบ้านหาดมะกอก ม.5,6,7 ต.บ้านทาม
งานตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
07/10/2561 09:00
07/10/2561 14:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน