ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ บ้านห้วยลึก ม.3 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง บ้านห้วยลึก ม.3 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา หม้อแปลงหมายเลข พีอีเอ 45-032667
วันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 15.00 - 16.00 น
29/12/2564 15:00
29/12/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด