ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านที.เอ็น.ศรีมหาโพธิ และกลุ่มหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง หมู่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลง
26/08/2562 09:00
26/08/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน