ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยมิตรภาพ 1,2 (ซอยป่าสัก 10) หมู่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณซอยมิตรภาพ 1,2 (ซอยป่าสัก 10) หมู่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 2nd, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area OF Line of Soi Mittraphap1,2 (Soi Pasak 10) Moo 4 Cherngtalay Sub-district, Thalang, Phuket
02/02/2564 09:00
02/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร