ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟหน้าปากทางเข้า สฟฟ.บางปะกง 3 ถึง หน้าบริษัทข้าวพันธุ์ดี ฝั่งน้ำเค็ม
พาดสายระบบจำหน่าย 22 เควี ฝั่งน้ำเค็ม
20/09/2563 08:00
20/09/2563 17:00
กฟอ.บางปะกง
0991369782
ณัฐพงษ์ ศิริรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด