ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สฟฟ.คญ.-สภ.ไม้รูด /สฟฟ.คญ.-ประปาคลองใหญ่
ย้ายเสาแรงสูงสี่แยกไฟแดงเขาวงศ์
20/10/2562 08:00
20/10/2562 17:00
กฟจ.ตราด
039-581509
ศรยุทธ พันธุเดช