ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DISS ชั่วคราวบ้านคำแก้ว ถึง BUA1S-17
ปักเสาแรงสูง และพาดสาย SAC ขนาด 185 ต.มม.
1.) ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย โรงเรียนเทคโนโลยีโซ่พิสัย , บ้านคำแวง , บ้านคำแก้วคุ้มโรงเรียน , ปั๊มน้ำมัน บ้านคำแวง , โรงเรียนบ้านคำแก้ว
05/02/2563 07:00
05/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด