ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ข้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองถึงร้านอดิศักดิ์
รื้ถอนหม้อแปลง และติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ย้ายแนวสายแรงต่ำ
20/05/2564 08:30
20/05/2564 17:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง