ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.6 บ.แม่สารป่าแดด - สามแยกเข้าอำเภอเมืองลำพูน
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) บริเวณ ซ.6 บ.แม่สารป่าแดด - สามแยกเข้าอำเภอเมืองลำพูน ขาเข้าเมือง ถ.ลำพูน - ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
14/09/2564 08:00
14/09/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด