ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ฉลอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยมัสยิด ซอยอารีย์ 1 ถึง ซอยแหลมกาใหญ่ ต.ราไวย์ (Soi Ar-ree 1 to Soi leamka-yai T.Rawai)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยอารีย์ 1 ถึง ซอยแหลมกาใหญ่ ต.ราไวย์ ซึ่งในการนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for high voltage distribution improvement from at Soi Ar-ree 1 to Soi leamka-yai T.Rawai. On 17th May 2022 from 09.00 a.m. to 04.30 p.m.
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:30
กฟต.ฉลอง
076-521-099 (ตลอด 24 ชม.)
กฟส.ต.ฉลอง
ลำดับดาวน์โหลด