ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าห้องเช่านายประเสริฐ พายุ และฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หน้าห้องเช่านายประเสริฐ พายุ และฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
12/02/2562 09:00
12/02/2562 10:00
กฟอ.ถลาง
076-386882
โมทนีย์ แก้วนิล
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบการประกาศดับไฟ