ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านถ้ำผาตอง บ้านห้วยทรายขาว ต.ท่าสุด
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ฯ
20/05/2565 09:00
20/05/2565 16:30
กฟต.นางแล
053776409 / 053776407 ต่อ 4
ชัยชาญ วงศ์เมือง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ บ้านถ้ำผาตอง