ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 ตำบลระโสม ระเขน มาบโพธิ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงงานซ่อมแซม ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
20/07/2564 08:30
20/07/2564 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารประกาศดับไฟ