ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PYB02VS-115 ข้าง รพ.ดอกคำใต้ ถึง จุดปลดแคล้มป์ หมายเลขเสา 02/816
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง
20/04/2565 08:30
20/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด