ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคลองตาขำฝั่งตะวันตก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการแก้ไขติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าบริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคลองตาขำฝั่งตะวันตกและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเมื่อฝนตกที่ผ่านมา โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ถนนเลียบคลองตาขำฝั่งตะวันตกตั้งแต่ปากทางชลประทาน-คลองหลังวัดชัยมงคล ม.3
2. สะพานข้ามคลองตาขำ-สามแยกหลังวัดน่วมกานนท์ ม.6 ต.ชัยมงคล
3. แท๊งค์น้ำบ้านตาซ้อน ม.6 ต.ชัยมงคล
4. แนวถนนร้านหวานเจี๊ยบ-สวนดอกรักหมู่ยายหวาน ม.5 ต.ชัยมงคล
5. สวนน้ำบ้านคลองแค หมู่ที่ 9 ต.หลักสาม
16/06/2562 08:00
16/06/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
116June2019