ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาดอกไม้ ถึงบ้าน ภูจำปา ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
23/02/2565 09:00
23/02/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด