ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสามแยกน้ำตกโตนไทร ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสามแยกน้ำตกโตนไทร ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง PEA 34-009078
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Three-way intersection at the entrances to Ton Sai Waterfall Moo 1 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 11 April 2022 from 09.00 am. - 12.30 pm.
11/04/2565 09:00
11/04/2565 13:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร