ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ตะเคียน , ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง และ เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
12/06/2563 09:00
12/06/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ