ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จากหน้าโรงกลึง บ.ศรีสุข ถึง ลีลาวดีรีสอร์ท
ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใกล้รับบสายส่ง 115 Kv
03/03/2563 09:00
03/03/2563 13:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์