ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ซอยหลังบ้าน อบต. กาหลง ถึง ปากทางแยกถนนไป บ้านคุยบ้านโอง
บริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ซอยหลังบ้าน อบต. กาหลง ถึง ปากทางแยกถนนไป บ้านคุยบ้านโอง
22/08/2562 09:00
22/08/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์