ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าวัดห้วยผาเกี๋ยง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบแรงสูง
19/05/2565 09:00
19/05/2565 12:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด