ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1.บ.ป่ายาง ต.โนนตาล 2. บ.หนองผือ ต.โนนตาล 3. บ.อีเม้ง ต.โนนตาล
25/11/2564 08:00
25/11/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด